Tiêu chuẩn hình thành

  Các nhóm theo khu vực (tỉnh/ thành) hoặc các nhóm theo tổ chức công tác (trường THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học…)
 • Mỗi tỉnh/ thành chỉ có 1 nhóm mang tên tỉnh/ thành. Khi số lượng thành viên lớn và nhiều thành phần thì trong một tỉnh/ thành có thể có tối đa 3 nhóm độc lập đại diện cho: nhóm người dùng, nhóm các nhà phát triển, nhóm doanh nghiệp (tên nhóm gắn với tên tỉnh thành, ví dụ: nhóm người dùng NukeViet tại Hà Nội, nhóm doanh nghiệp NukeViet tại tp Hồ Chí Minh…) các nhóm này làm việc trực tiếp với Ban Quản Trị. Nếu số lượng người dùng lớn, cho phép hình thành các nhóm nhỏ đặc thù với cấp địa lý nhỏ hơn, các nhóm nhỏ này trực thuộc và chịu sự quản lý của nhóm đại diện tỉnh/ thành của mình.
 • Nhóm cần tổ chức thành công ít nhất 1 buổi offline để thông báo về việc thành lập.
 • Nhóm chỉ được công nhận chính thức khi có ít nhất từ 5 thành viên trở lên tham gia nhóm. Trước khi chính thức có quyết định thành lập, nhóm vẫn hoạt động theo các quy chế sinh hoạt offline như quy định dưới đây để làm cơ sở cho việc thành lập nhóm sau này.
 • Nhóm phải có người đại diện hoặc trưởng nhóm (nếu đã bầu được trưởng nhóm). Trưởng nhóm là người chịu mọi trách nhiệm về tổ chức hoạt động của nhóm và liên lạc với Ban Quản Trị diễn đàn NukeViet về việc thông báo và cập nhật tình hình hoạt động của nhóm.
 • Nhóm có sinh hoạt định kỳ và tổ chức các hoạt động gặp mặt trực tiếp (offline) theo đúng quy định.

Hướng dẫn thành lập nhóm

 • Một người đại diện nhóm (do một thành viên bất kỳ trong cộng đồng giới thiệu hoặc tự ứng cử) đứng ra đăng ký thành lập nhóm với Ban Quản Trị tại đây: http://forum.nukeviet.vn/posting.php?mode=post&f=169
  • Tiêu đề: Đăng ký thành lập nhóm
  • Nội dung:
   • Tên nhóm: (Đặt theo quy tắc: CLB + [tên phân loại nhóm đặc thù: người dùng/ lập trình viên/ doanh nghiệp, nếu có] + NukeViet + Tên tỉnh/ thành. Ví dụ: CLB NukeViet HCMC hoặc CLB lập trình viên NukeViet HCMC)
   • Thông tin Người đại diện
    • Họ và tên:
    • Điện thoại:
    • Email:
    • Tự giới thiệu vắn tắt về bản thân:
   • Cam kết:
    • Tôi đã đọc các hướng dẫn và quy định đối với việc thành lập nhóm: http://wiki.nukeviet.vn/rules:groups
    • Tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định và hết mình vì sự phát triển của nhóm nói riêng và cộng đồng NukeViet nói chung.
 • Đăng ký tổ chức offline với Ban Quản Trị theo mẫu đăng ký offline thành lập nhóm.
 • Báo cáo kết quả offline (hình ảnh và bài viết tổng kết nội dung offline), kết quả bầu trưởng nhóm và các nội dung liên quan khác theo mẫu báo cáo thành lập nhóm.
 • Nhóm sẽ chính thức được thành lập sau khi có báo cáo và được Ban Quản Trị phê duyệt. Ban Quản Trị sẽ công bố việc thành lập nhóm.

Quy chế hoạt động trưởng nhóm

Quy định lựa chọn/ bầu trưởng nhóm

 • Trưởng nhóm là người trong nhóm bầu ra (từ những người được đề cử và tham gia ứng cử) sau khi nhóm chính thức được thành lập.
 • Trưởng nhóm được lựa chọn phải là người có lớn hơn 50% số phiếu bầu và là người có số phiếu bầu cao nhất.
 • Trưởng nhóm phải được bầu công khai trong một buổi offline thành lập nhóm hợp lệ (theo hướng dẫn thành lập nhóm ở trên).
 • Ban Quản Trị sẽ phê duyệt trưởng nhóm sau khi xem xét kết quả bầu trưởng nhóm.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của trưởng nhóm

 • Trưởng nhóm là người đại diện nhóm, phụ trách việc tổ chức các buổi offline (liên lạc với Ban Quản Trị lên chương trình, phân công công việc, gửi đăng ký và báo cáo hoạt động cho Ban Quản Trị…)
 • Là đầu mối giữ liên lạc với các thành viên trong nhóm.
 • Hỗ trợ hoạt động cho các nhóm trực thuộc.
 • Giải quyết các khiếu nại của các thành viên.
 • Thông qua các buổi offline, tập hợp và gửi Ban Quản Trị các kiến nghị đề xuất hoạt động, các ý tưởng, đề xuất cho NukeViet.

Quy chế thay thế trưởng nhóm

 • Trưởng nhóm không thể tiếp tục công việc thì phải đề cử một người thay thế mình với Ban Quản Trị để tạm thời điều hành các hoạt động của nhóm dưới tư cách người đại diện nhóm.
 • Người đại diện nhóm được Ban Quản Trị phê duyệt hoặc chỉ định sẽ thay thế trưởng nhóm để tổ chức điều hành nhóm.
 • Việc bầu lại trưởng nhóm phải thực hiện ngay trong lần offline gần nhất và tuân thủ quy định bầu trưởng nhóm.
 • Trưởng nhóm vi phạm các quy định hoặc làm ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, không tham gia hoạt động điều hành nhóm, không tổ chức offline định kỳ… có thể bị thay thế bởi đề xuất từ chính các thành viên trong nhóm hoặc Ban Quản Trị.

Quy chế offline của nhóm

Offline là hoạt động chính của nhóm, buổi offline chuẩn phải có đăng ký và phê duyệt của Ban Quản Trị và sau buổi offline phải có báo cáo tổng kết bằng bài viết kèm hình ảnh.
Trong hoạt động offline, nhóm có thể có các hoạt động đào tạo, tập huấn…
Việc offline tổ chức trên cơ sở các thành viên trong nhóm tự túc về kinh phí.

Đăng ký offline

 • Trước khi tổ chức offline người đại diện nhóm hoặc trưởng nhóm phải đăng ký với Ban Quản Trị để:
  • Ban Quản Trị hướng dẫn và hỗ trợ công tác tổ chức.
  • Ban Quản Trị hỗ trợ công tác truyền thông.
  • Cử diễn giả từ quản trị viên hoặc đội code (tùy sự kiện).
  • Cách hỗ trợ khác (nếu có).
 • Việc offline chỉ được thông báo chính thức sau khi có phê duyệt từ Ban Quản Trị.
 • Ban Quản Trị sau khi tiếp nhận đăng ký offline thì phải có ý kiến phê duyệt hoặc từ chối (kèm theo lý do).
 • Chương trình offline được phê duyệt sẽ được Ban Quản Trị giúp tạo Event trên Facebook group hoặc Fanpage, được thông báo rộng rãi qua mailing list, forum, portal…
 • Cộng đồng NukeViet sẽ là đơn vị bảo trợ sự kiện (được sử dụng logo, hình ảnh của NukeViet).

Mẫu đăng ký offline

 • Các thông tin đăng ký offline thành lập nhóm bao gồm:
  • Chủ đề offline: … (ví dụ: Offline thành lập nhóm X khu vực Y, Offline NukeViet chủ đề ABC…)
  • Thời gian: ngày … từ … h - đến … h
  • Địa điểm: …
  • Nội dung Offline: … (liệt kê gạch đầu dòng các nội dung offline, Nếu buổi offline có việc thành lập nhóm thì tên và nội dung buổi offline phải có thông tin này).
  • Thông tin người phụ trách:
   • Họ và tên:
   • Điện thoại:
   • Email:
  • Link đăng ký hoặc hướng dẫn đăng ký (nếu có).
  • Các hướng dẫn tham gia khác, ví dụ: chi phí tham dự, quy định về trang phục, hướng dẫn theo dõi và thảo luận online… (nếu có).
 • Các thông tin đăng ký offline sinh hoạt định kỳ và các sự kiện khác (đào tạo, tập huấn…) bao gồm:
  • Chủ đề offline: … (ví dụ: Offline NukeViet chủ đề ABC, Offline NukeViet thảo luận về phiên bản mới, Offline test NukeViet 4.0…)
  • Thời gian: ngày … từ … h - đến … h
  • Địa điểm: …
  • Nội dung Offline: … (liệt kê gạch đầu dòng các nội dung offline, người trình bày và profile của người trình bày).
  • Thông tin trưởng nhóm:
   • Họ và tên:
   • Điện thoại:
   • Email:
  • Link đăng ký hoặc hướng dẫn đăng ký (nếu có).
  • Các hướng dẫn tham gia khác, ví dụ: chi phí tham dự, quy định về trang phục, hướng dẫn theo dõi và thảo luận online… (nếu có).

Báo cáo kết quả offline

Các nội dung cần báo cáo gồm:
 • Bài viết tổng kết/ tường thuật chương trình offline kèm theo ảnh chụp gửi Ban Quản Trị để đăng tải lên các kênh truyền thông của NukeViet sau khi kết thúc (Ảnh và bài viết sẽ đưa vào Event trên Facebook group hoặc Fanpage, được thông báo rộng rãi qua mailing list, forum, portal…).
 • Danh sách những người đăng ký và những người tham gia buổi offline.
 • Kết quả bầu chọn trưởng nhóm (nếu có nội dung bầu chọn).

Quy chế hoạt động của nhóm

Quy chế hoạt động

 • Nhóm NukeViet địa phương hoạt động tuân thủ theo quy định của cộng đồng NukeViet, nhằm phổ biến NukeViet và phát triển cộng đồng NukeViet tại địa phương, đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng NukeViet.

Quy chế hoạt động riêng

 • Nhóm có thể xây dựng quy chế hoạt động riêng cho mình nhưng không được trái với quy chế này và các quy định chung của cộng đồng NukeViet.
 • Quy chế của nhóm (nếu có) phải được đưa lên wiki này theo tên nhóm đã đăng ký. Đường link khởi tạo nhóm là:http://wiki.nukeviet.vn/rules:groups:ten-nhom

Giải quyết khiếu nại về nhóm

Thành viên gửi khiếu nại về nhóm mình tham gia cho trưởng nhóm, trường hợp trưởng nhóm không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng thì thành viên có thể gửi lên Ban Quản Trị để được giải quyết.

Danh sách các nhóm

STTTên nhómNgày đăng kýNgày chính thức thành lậpLần offline cuối cùngTình trạngGhi chú
1CLB NukeViet HCMC20/11/201420/12/2014Đã tổ chức offlineĐã tổ chức thành lập
2
Ghi chú: Các nhóm tự bổ sung vào danh sách này ngay khi đăng ký.

Liên kết ngoài


Theo:   


Đánh giá:

0 comments :

Post a Comment

DỊCH VỤ

Liên hệ nhanh

DANH MỤC CHÍNH

Xã hội Thời sự kinh doanh Đời sống Công nghệ Quốc tế Website Cảm nang việc làm Thiên tai Phần mềm Sức khoẻ Lối sống Siêu bão Lễ hội Văn hoá Kiến thức Giáo dục 20/10 Doanh nghiệp Tình yêu - Giới tính Lễ Phật Đản Giao thông Pháp luật Thủ thuật Công dụng của đầu dừa Chuyện lạ Giải trí Thiết kế web Sản phẩm mới Y tế Công dụng Kinh tế Bảo mật Khuyến mãi - Giảm giá Võ Nguyên Giáp Ô tô 20/11 Giới tính Mưa lũ Ngày Nhà giáo Việt Nam Xe máy hosting Khoa học Sinh viên Du lịch Dịch vụ Người mẫu Seo web Facebook Hướng dẫn sử dụng Làm đẹp Thị trường Blogger Bất động sản Hack Hướng dẫn làm dầu dừa Khám phá Ngày của Mẹ Thời trang Video Dinh dưỡng Dầu dừa nguyên chất Ngày Phụ nữ Việt Nam NukeViet Triều cường máy chủ Chăm sóc tóc Dân chơi Google Khuyến mãi Kinh nghiệm Kinh nghiệp Lễ Vu Lan Tên miền Viễn Thông Hướng dẫn Kỹ năng bán hàng Nhân vật SEO Windows WordPress Themes Điện thoại Backlink CSS3 Cây lược vàng Dịch vụ vệ sinh HTML5 Hoa hau Hội thảo Mẹ và bé Mã màu Mỹ phẩm từ dầu dừa Themes Thể thao WordPress hà thủ ô Dầu dừa trắng da Giảm cân với dầu dừa Hoa hậu Hà Nội Hướng dẫn nâng cấp Khắc phục lỗi Mua dầu dừa ở đâu Nứt gót chân Template Thông tin về dầu dừa Tin tức Trị mụn trứng cá Tuyển dụng - Việc làm

Thống kê

Translate

Quan tâm nhiều

Theo thời gian

Contact Form

Name

Email *

Message *

Follow by Email