2 tháng 3, 2012

Không nên gọi là “thu hồi đất”

Standard
Cần sửa đổi gì trong luật Đất đai?


NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHÁT TRIỂN
WEBDESIGN - HOSTING - DOMAIN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét